Home > MISSIE EN VISIE

Missie:

Op een professionele en innovatieve wijze crea(hobby)boeken , materiaal
en workshops aanbieden aan de gemeenschap waardoor iedereen in de
samenleving zijn of haar creativiteit kan uiten.

Visie:

Het aanbieden van hobby en vakboeken aan belanghebbenden en
geïnteresseerden om ze wegwijs te maken in bepaalde technieken en creatieve
vaardigheden. Kennisoverdracht door het verzorgen van workshops aan
verschillende doelgroepen. Open staan voor iedereen die zijn of haar creatieve
vaardigheden wilt delen met anderen. Het more…… effect teweeg brengen door
ook andere producten aan te bieden die dichtbij hobby & crafts liggen.